WARUNKI WSPÓŁPRACY WYPOŻYCZALNI ONLINE

W niniejszym dokumencie stosowane są następujące nazwy skrócone:

Sport Salner GmbH/Ischgl Rent jako Wynajmujący
Klient jako Najemca

Cały wypożyczany sprzęt nie jest zabezpieczony przed kradzieżą i utratą!
Z pakietem ochronnym Ischgl Rent w zryczałtowanej cenie 15,00 EUR wypożyczany sprzęt jest ubezpieczony od kradzieży i utraty w godzinach 8:00–18:00 na czas wynajmu na poniższych warunkach, na 100% bez udziału własnego. Pakiet ochronny należy wykupić przy rezerwacji online lub w wypożyczalni przy rozpoczęciu najmu.

Po godzinie 18:00 wypożyczony sprzęt musi być zdany do przechowalni lub lokalnego zamkniętego pomieszczenia na narty. W wielu hotelach piwnice na narty są monitorowane przez kamery, w związku z czym Najemca przyjmuje do wiadomości, że Wynajmujący lub policja może zażądać nagrań z kamer i dokonać ich przeglądu! Klienci Ischgl Rent mogą bezpłatnie zdeponować wypożyczony sprzęt w każdej filii!

Bez wykupienia pakietu ochronnego Ischgl Rent należy zapłacić następujący udział własny w przypadku kradzieży lub utraty sprzętu odpowiednio do klasy cenowej: Platin 400,00 EUR / Gold 300,00 EUR / Silver 200,00 EUR / narty lub buty do snowboardu 150,00 EUR

Pakiet ochronny Ischgl Rent pokrywa koszty w przypadku kradzieży i utraty sprzętu wyłącznie wówczas, gdy kradzież lub utrata nastąpi w godzinach 8:00–18:00. Przedstawienie zgłoszenia kradzieży lub utraty sprzętu z podaniem godziny wystąpienia zdarzenia jest obowiązkowe! Jeśli klient nie przedłoży zgłoszenia kradzieży lub utraty sprzętu, jest zobowiązany do zapłacenia wartości udziału własnego dla odpowiedniej klasy w wypożyczalni! W przypadku kradzieży lub utraty przedmiotu najmu klient jest zobowiązany w każdym wypadku do zgłoszenia tego faktu na policji i przekazania protokołu zgłoszenia do Wynajmującego!

Pakiet ochronny nie obejmuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wypadków, zdarzeń w górach, śmigłowców lub innych kosztów, które nie są oferowane!

W przypadku utraty przedmiotu najmu wskutek kradzieży, zamiany lub szkody całkowitej bez ubezpieczenia Najemca zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą odpowiednio do kategorii. Kwotę tę należy uiścić natychmiast na miejscu.

W przypadku umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania naliczona zostanie zryczałtowana kwota odpowiednio do kategorii. (Nie wchodzi w zakres pakietu ochronnego)

Wymiana przedmiotu najmu w okresie obowiązywania umowy na równowartościowy sprzęt jest możliwa w dowolnym momencie. Również wymiana na sprzęt wyższej kategorii jest możliwa za dopłatą z zachowaniem rabatu dla rezerwacji online, natomiast zwrot opłaty w przypadku zamiany na sprzęt niższej kategorii cenowej nie jest możliwy.

Opłatę za wypożyczony sprzęt w przypadku rezerwacji online należy uiścić kartą kredytową z góry.
Jeśli wypożyczony sprzęt, niezależnie od przyczyn, nie zostanie zwrócony w prawidłowym stanie i w terminie, po upływie 2 dni od terminu zwrotu Wynajmujący złoży doniesienie i naliczy należność za pozostałe dni do dnia dokonania zwrotu.

Zwrot opłat w przypadku przedterminowego zwrotu wypożyczanego sprzętu.
Jeśli przy rezerwacji online skorzystano z opcji „Stornoschutz SportEasy”, wówczas rezygnacja złożona na piśmie do 2 dni przed przyjazdem jest bezpłatna, rezygnacja na miejscu przy przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub w przypadku wcześniejszego wyjazdu (potwierdzonego przez miejsce zakwaterowania) jest bezpłatna, oprócz składki ubezpieczeniowej.

W przypadku skorzystania z opcji „Stornoschutz SportEasy” przy rezerwacji online w portalu, na 2 dni wcześniej w przypadku rezygnacji z wyjazdu, cała kwota za wypożyczenie – z wyjątkiem opłaty za anulowanie – zostanie zwrócona na konto klienta w ciągu 7 dni.

Ponadto w przypadku zawarcia ubezpieczenia od rezygnacji z powodu choroby i/lub wypadku, przy przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, zwrócona zostanie kwota różnicy.

Ochrona przed anulowaniem SportEasy nie obejmuje ubezpieczenia od kradzieży lub utraty sprzętu!

Przy rezerwacji online można skorzystać z opcji „Stornoschutz SportEasy” z dopłatą w wysokości 2% ceny najmu w momencie rezerwacji.

Dni rozpoczęte nie są liczone, jeśli wypożyczony sprzęt zostanie zdany do godziny 9:00.

Główny Najemca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych poszczególnych osób – podane w rezerwacji online nazwiska lub osoby dokonujące wspólnej rezerwacji, np. rodzina, przyjaciele, znajomi, grupa, dzieci itp. Poprzez dokonanie rezerwacji online główny Najemca i wszyscy pozostali Najemcy wskazani w rezerwacji wyrażają zgodę na fachową regulację wiązań i akceptują poniższy regulamin oraz warunki wypożyczania. Główny Najemca jest zobowiązany do poinformowania osób dokonujących wspólnej rezerwacji, że podane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień rezerwacji.

Regulacja wiązań odbywa się zgodnie z ISO.
Uwaga: momenty obrotowe luzowania nie są sprawdzane przy użyciu urządzenia pomiarowego. Akceptując Ogólne Warunki, Klient potwierdza następujące kwestie w imieniu swoim i wszystkich osób dokonujących wspólnej rezerwacji:
A. że zapoznał się z tym dokumentem;
B. zgodność danych własnych i osób objętych wspólną rezerwacją ze stanem faktycznym;
C. że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i potwierdza je poprzez rezerwację;
D. odpowiedzialność za dzieci w wieku poniżej 18 lat ponosi przedstawiciel ustawowy.

Główny Najemca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych wskazanych w rezerwacji online lub w rezerwacji na miejscu dla osób dokonujących wspólnej rezerwacji, np. rodzina, przyjaciele, znajomi, grupa, dzieci itp.

Przy pobieraniu wypożyczonego sprzętu Najemca musi przedstawić dokument tożsamości!

Dokonanie rezerwacji online i zaakceptowanie Ogólnych Warunków jest równoznaczne z wiążącym zawarciem umowy najmu na powyższych warunkach.

Rezerwacja jest dokonywana w firmie Sport Salner GmbH, 6561 Ischgl

WARUNKI WSPÓŁPRACY – WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NA MIEJSCU

W niniejszym dokumencie stosowane są następujące nazwy skrócone:

Sport Salner GmbH – Ischgl Rent jako Wynajmujący
Klient jako Najemca

Cały wypożyczany sprzęt nie jest zabezpieczony przed kradzieżą i utratą!
Z pakietem ochronnym Ischgl Rent w zryczałtowanej cenie 15,00 EUR wypożyczany sprzęt jest ubezpieczony od kradzieży i utraty w godzinach 8:00–18:00 na czas wynajmu na poniższych warunkach, na 100% bez udziału własnego. Pakiet ochronny musi być wykupiony przed rozpoczęciem wypożyczenia.

Po godzinie 18:00 wypożyczony sprzęt musi być zdany do przechowalni lub lokalnego zamkniętego pomieszczenia na narty. W wielu hotelach piwnice na narty są monitorowane przez kamery, w związku z czym Najemca przyjmuje do wiadomości, że Wynajmujący lub policja może zażądać nagrań z kamer i dokonać ich przeglądu! Klienci Ischgl Rent mogą bezpłatnie zdeponować wypożyczony sprzęt w każdej filii!

Bez wykupienia pakietu ochronnego Ischgl Rent należy zapłacić następujący udział własny w przypadku kradzieży lub utraty sprzętu odpowiednio do klasy cenowej: Platin 400,00 EUR / Gold 300,00 EUR / Silver 200,00 EUR / narty lub buty do snowboardu 150,00 EUR

Pakiet ochronny Ischgl Rent pokrywa koszty w przypadku kradzieży i utraty sprzętu wyłącznie wówczas, gdy kradzież lub utrata nastąpi w godzinach 8:00–18:00. Przedstawienie zgłoszenia kradzieży lub utraty sprzętu z podaniem godziny wystąpienia zdarzenia jest obowiązkowe! Jeśli klient nie przedłoży zgłoszenia kradzieży lub utraty sprzętu, jest zobowiązany do zapłacenia wartości udziału własnego dla odpowiedniej klasy w wypożyczalni! W przypadku kradzieży lub utraty przedmiotu najmu klient jest zobowiązany w każdym wypadku do zgłoszenia tego faktu na policji i przekazania protokołu zgłoszenia do Wynajmującego!

Pakiet ochronny nie obejmuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wypadków, zdarzeń w górach, śmigłowców lub innych kosztów, które nie są oferowane!

W przypadku utraty przedmiotu najmu wskutek kradzieży, zamiany lub szkody całkowitej bez ubezpieczenia Najemca zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą odpowiednio do kategorii. Kwotę tę należy uiścić natychmiast na miejscu.

W przypadku umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania naliczona zostanie zryczałtowana kwota odpowiednio do kategorii. (Nie wchodzi w zakres pakietu ochronnego)

Wymiana przedmiotu najmu w okresie obowiązywania umowy na równowartościowy sprzęt jest możliwa w dowolnym momencie. Również wymiana na sprzęt wyższej kategorii jest możliwa za dopłatą, natomiast zwrot opłaty w przypadku zamiany na sprzęt niższej kategorii cenowej nie jest możliwy.

Opłatę za wypożyczony sprzęt należy uiścić z góry przy rozpoczęciu wypożyczenia.
Jeśli wypożyczony sprzęt, niezależnie od przyczyn, nie zostanie zwrócony w prawidłowym stanie i w terminie, po upływie 2 dni od terminu zwrotu Wynajmujący złoży doniesienie.

Zwrot opłat w przypadku przedterminowego zwrotu wypożyczanego sprzętu:
cała kwota różnicy. W przypadku płatności kartą odlicza się 2% disagio, naliczane przez operatorów kart kredytowych!

Dni rozpoczęte nie są liczone, jeśli wypożyczony sprzęt zostanie zdany do godziny 9:00.

Poprzez dokonanie rezerwacji na miejscu i złożenie podpisu Najemca wyraża zgodę na fachową regulację wiązań i akceptuje poniższy regulamin oraz warunki wypożyczania.

Regulacja wiązań odbywa się zgodnie z ISO.
Uwaga: momenty obrotowe luzowania nie są sprawdzane przy użyciu urządzenia pomiarowego.
Akceptując Ogólne Warunki, Klient potwierdza:
A. że zapoznał się z tym dokumentem;
B. zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym;
C. że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i potwierdza je poprzez złożenie podpisu;
D. podpis w imieniu dzieci w wieku poniżej 18 lat musi złożyć przedstawiciel ustawowy.

Najemcy wypożyczający sprzęt bezpośrednio w naszym punkcie wyrażają poprzez złożenie podpisu zgodę na fachową regulację wiązań, zgodnie z podanymi danymi osób, i akceptują regulamin oraz warunki wypożyczania.

Główny Najemca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych wskazanych w CheckIn dla osób dokonujących wspólnej rezerwacji, np. rodzina, przyjaciele, znajomi, grupa, dzieci itp.

Dokonując bezpośredniej rezerwacji na miejscu i składając podpis w CheckIn, Najemca akceptuje Ogólne Warunki, a tym samym zawarta zostaje wiążąca umowa najmu na powyższych warunkach.

Rezerwacja jest dokonywana w firmie Sport Salner GmbH, 6561 Ischgl