HANDELSVOORWAARDEN ONLINE-VERHUUR

De volgende verkorte naam wordt gebruikt:

Sport Salner GmbH/Ischgl Rent als verhuurder
Klant als huurder

Al het verhuurde materiaal is niet verzekerd tegen diefstal en verlies!
Met het Ischgl Rent beschermingspakket tegen de all-in prijs van € 15,00 zijn de verhuurde artikelen tussen 08.00 en 18.00 uur tijdens de huurperiode tegen de onderstaande voorwaarden voor 100% tegen diefstal en verlies zonder eigen financiële bijdrage verzekerd. Voor het beschermingspakket moet bij de online-boeking of in de winkel vóór het begin van de huurperiode gekozen worden.

De verhuurde artikelen moeten na 18.00 uur in een depot of in een ter plaatse gebruikelijke, afgesloten skiruimte opgeborgen worden. In tal van hotels worden de skikelders met camera’s bewaakt, daarom stemt de huurder ermee in dat de verhuurder resp. de politie de opnames kan opvragen en analyseren! Ischgl Rent klanten kunnen in elk filiaal de huurartikelen gratis deponeren!

Zonder te kiezen voor het Ischgl Rent beschermingspakket moet bij diefstal of verlies de volgende eigen financiële bijdrage van de prijsklasse betaald worden: Platin € 400,00 / Gold € 300,00 / Silver € 200,00 / ski of board-schoenen € 150,00.

Het Ischgl Rent beschermingspakket staat slechts in voor de kosten bij diefstal en verlies indien de diefstal of het verlies zich tussen 08.00 en 18.00 uur voordoet. Het vertoon van de aangifte van diefstal resp. verlies met tijdstip van het voorval is verplicht! Indien geen aangifte van diefstal resp. verlies aangetoond wordt, moet de waarde van de eigen financiële bijdrage van de betreffende prijsklasse in de winkel betaald worden! In geval van diefstal of verlies van het gehuurde object moet de klant in ieder geval bij de lokale politie aangifte doen en de verhuurder een verslag van de aangifte overhandigen!

In het beschermingspakket zijn geen wettelijke aansprakelijkheid, ongeval, bergen, helikopter of andere kosten inbegrepen, die worden ook niet aangeboden!

In geval van verlies van het gehuurde object door diefstal, verwisseling of total loss zonder verzekering wordt tegenover de huurder het all-in bedrag van de categorie in rekening gebracht resp. ten laste gelegd. Het bedrag dient onmiddellijk ter plaatse betaald te worden.

Bij moedwillige beschadiging of op grond van een onvakkundig gebruik wordt het all-in bedrag van de categorie in rekening gebracht (is niet in het beschermingspakket inbegrepen).

Een ruil van het gehuurde object tijdens de contractduur met gelijkwaardige artikelen is te allen tijde mogelijk. Ook de ruil met artikelen van hogere categorieën is tegen een toeslag met de online-boekingskorting mogelijk. Een restitutie bij de ruil met artikelen van voordeligere prijscategorieën is echter niet mogelijk.

Het gehuurde materiaal moet bij online-boekingen van tevoren door middel van een creditcard betaald worden.
In het geval dat het gehuurde materiaal, om welke redenen dan ook, niet naar behoren en stipt teruggegeven wordt, wordt door de verhuurder 2 dagen na het verstrijken van de teruggavetermijn aangifte gedaan en worden de resterende dagen tot op het moment van de teruggave in rekening gebracht.

Restitutie bij voortijdige teruggave van de gehuurde artikelen.
Indien bij de online-boeking de „Annuleringsbescherming SportEasy“ afgesloten is, is een schriftelijke annulering tot 2 dagen vóór de heenreis vrij van kosten of ter plaatse op vertoon van een medisch attest of een vroegtijdig vertrek (door de accommodatie bevestigd) vrij van kosten, behalve de verzekeringspremie.

Bij afsluiting van de „Annuleringsbescherming SportEasy“ bij de online-boeking op het portaal wordt tot 2 dagen van tevoren- bij niet-aanvang van de reis het complete huurbedrag- met uitzondering van annuleringskosten binnen 7 dagen op uw bankrekening teruggeboekt.

Verder wordt bij afsluiting van een annuleringsverzekering bij ziekte en/of ongeval, op vertoon van een medisch attest, de terugbetaling van het verschil in bedrag uitgevoerd.

De annuleringsbescherming SportEasy omvat geen verzekering tegen diefstal of verlies!

Bij online-boekingen kan een “Annuleringsbescherming SportEasy” met een toeslag van 2% van de huurprijs bij de boeking afgesloten worden.

De begonnen dag wordt niet gefactureerd indien tegen 09.00 uur het gehuurde materiaal afgegeven wordt.

De hoofdhuurder verklaart zich bereid om volledig verantwoordelijk te zijnvoor de juistheid van de vermelde gegevens van de individuele personen- de op de online-boeking staande namen- resp. mee boekende personen zoals familie, vrienden, kennissen, groep, kinderen, enz.. Met de online-boeking verklaren de hoofdhuurder en alle andere huurders, die op de boeking vermeld staan, met de vakkundige bindingsinstelling akkoord te zijn en zij accepteren het onderstaande reglement alsook de huurvoorwaarden. De hoofdhuurder heeft tegenover de mee boekende personen de ophelderingsplicht dat de vermelde gegevens met de waarheid en de dag van de boeking moeten overeenstemmen.

Bindingen worden conform ISO ingesteld.
Let op: de controle van de activeringsdraaimomenten met een testapparaat wordt niet uitgevoerd. Door de AVV te accepteren, bevestigt de klant voor zichzelf en voor alle mee boekende personen de volgende punten:
A, dat hij/zij er nota van genomen heeft
B, de juistheid van de persoonsgegevens en van de gegevens van de mee boekende personen
C, de AVV gelezen en door de boeking bevestigd te hebben
D, voor kinderen jonger dan 18 jaar is de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk

De hoofdhuurder verklaart zich bereid om volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de gegevens op de online-boeking resp. ter plaatse voor de op de op boeking staande, mee boekende personen, zoals familie, vrienden, kennissen, groep, kinderen, enz..

Bij het afhalen van het gehuurde materiaal dient door de huurders een identiteitsbewijs voorgelegd te worden!

Met de online-boeking en door de AVV te accepteren, is het huurcontract tegen de hoger vermelde voorwaarden juridisch bindend afgesloten.

Boeking wordt afgesloten met de firma Sport Salner GmbH, A-6561 Ischgl

HANDELSVOORWAARDEN DIRECTE VERHUUR TER PLAATSE

De volgende verkorte naam wordt gebruikt:

Sport Salner GmbH/Ischgl Rent als verhuurder
Klant als huurder

Al het verhuurde materiaal is niet verzekerd tegen diefstal en verlies!
Met het Ischgl Rent beschermingspakket tegen de all-in prijs van € 15,00 zijn de verhuurde artikelen tussen 08.00 en 18.00 uur tijdens de huurperiode tegen de onderstaande voorwaarden voor 100% tegen diefstal en verlies zonder eigen financiële bijdrage verzekerd. Voor het beschermingspakket moet vóór huurbegin gekozen worden.

De verhuurde artikelen moeten na 18.00 uur in een depot of in een ter plaatse gebruikelijke, afgesloten skiruimte opgeborgen worden. In tal van hotels worden de skikelders met camera’s bewaakt, daarom stemt de huurder ermee in dat de verhuurder resp. de politie de opnames kan opvragen en analyseren! Ischgl Rent klanten kunnen in elk filiaal de huurartikelen gratis deponeren!

Zonder te kiezen voor het Ischgl Rent beschermingspakket moet bij diefstal of verlies de volgende eigen financiële bijdrage van de prijsklasse betaald worden: Platin € 400,00 / Gold € 300,00 / Silver € 200,00 / ski of board-schoenen € 150,00.

Het Ischgl Rent beschermingspakket staat slechts in voor de kosten bij diefstal en verlies indien de diefstal of het verlies zich tussen 08.00 en 18.00 uur voordoet. Het vertoon van de aangifte van diefstal resp. verlies met tijdstip van het voorval is verplicht! Indien geen aangifte van diefstal resp. verlies aangetoond wordt, moet de waarde van de eigen financiële bijdrage van de betreffende prijsklasse in de winkel betaald worden! In geval van diefstal of verlies van het gehuurde object moet de klant in ieder geval bij de lokale politie aangifte doen en de verhuurder een verslag van de aangifte overhandigen!

In het beschermingspakket zijn geen wettelijke aansprakelijkheid, ongeval, bergen, helikopter of andere kosten inbegrepen, die worden ook niet aangeboden!

In geval van verlies van het gehuurde object door diefstal, verwisseling of total loss zonder verzekering wordt tegenover de huurder het all-in bedrag van de categorie in rekening gebracht resp. ten laste gelegd. Het bedrag dient onmiddellijk ter plaatse betaald te worden.

Bij moedwillige beschadiging of op grond van een onvakkundig gebruik wordt het all-in bedrag van de categorie in rekening gebracht (is niet in het beschermingspakket inbegrepen).

Een ruil van het gehuurde object tijdens de contractduur met gelijkwaardige artikelen is te allen tijde mogelijk. Ook de ruil met artikelen van hogere categorieën is tegen een toeslag mogelijk. Een restitutie bij de ruil met artikelen van voordeligere prijscategorieën is echter niet mogelijk.

Het gehuurde materiaal moet bij het begin van de huurperiode van tevoren betaald worden.
In het geval dat het gehuurde materiaal, om welke redenen dan ook, niet naar behoren en stipt teruggegeven wordt, wordt door de verhuurder 2 dagen na het verstrijken van de teruggavetermijn aangifte gedaan.

Terugbetaling bij voortijdige teruggave van de huurartikelen:
het complete verschil in bedrag. Bij betaling met een creditcard wordt 2% disagio ingehouden die de kaartuitgevers tegenover ons in rekening brengen!

De begonnen dag wordt niet gefactureerd indien tegen 09.00 uur het gehuurde materiaal afgegeven wordt.

Met de boeking ter plaatse en zijn/haar handtekening verklaart de huurder zich akkoord met de vakkundige bindingsinstelling en accepteert hij/zij het onderstaande reglement alsook de huurvoorwaarden.

Bindingen worden conform ISO ingesteld.
Let op: de controle van de activeringsdraaimomenten met een testapparaat wordt niet uitgevoerd.                 Door de AVV te accepteren, bevestigt de klant:
A, dat hij/zij er nota van genomen heeft
B, de juistheid van de persoonsgegevens
C, de AVV gelezen en door de handtekening bevestigd te hebben
D, voor kinderen jonger dan 18 jaar moet de wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen

De huurders, die de door hen gehuurde artikelen direct bij ons in de winkel huren, verklaren zich met hun handtekening met de vakkundige bindingsinstelling, in overeenstemming met de gegevens over de persoon, akkoord en accepteren het reglement alsook de huurvoorwaarden.

De hoofdhuurder verklaart zich bereid om volledig verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de gegevens bij de check in van de mee boekende personen, zoals familie, vrienden, kennissen, groep, kinderen, enz..

Met de directe boeking ter plaats en de handtekening bij de check-in accepteert de huurder de algemene AVV en is bijgevolg het huurcontract tegen de hoger vermelde voorwaarden juridisch bindend afgesloten.

Boeking wordt afgesloten met de firma Sport Salner GmbH, A-6561 Ischgl